Dagelijks bestuur

Voorzitter
Ivo Willems

Secretaris
Peter Heyrman

Penningmeester
Bart Dessart

Raadsleden
Evert De Taellenaere

Sportief bestuur

Ben Braem
Ruben Marynissen
Pieter Van Cleuvenbergen