Trinity Triathlon Team missie & doelstellingen

Trinity Triathlon Team heeft als belangrijkste doel een kwalitatieve ondersteuning èn begeleiding te geven aan al haar atleten die aan triatlon wensen te doen.
Kwaliteit van het trainingsaanbod over de drie disciplines, individuele begeleiding van atleten, het jaarlijks organiseren van trainingsstages en extra aandacht voor specifieke deelaspecten van triatlon zoals voeding, zwemanalyse en medische begeleiding, zijn steeds wederkerende objectieven die voorrang krijgen aan de loutere groei van de club en haar aantal leden.

Trinity Triathlon Team heeft als belangrijkste visie om zowel de de recreatieve als de competitieve triatleet optimaal te begeleiden in het behalen van zijn doelstellingen. Deze kwalitatieve normen zijn beschikbaar zijn voor alle atleten van de club ongeacht de weerhouden discipline binnen de triatlon familie noch van de gekozen afstand.

Het is de ambitie van Trinity Triathlon Team om iedere atleet, die hiervoor duidelijk kiest, op een hoger niveau te brengen. Dit met bijzondere aandacht voor het sociale gebeuren binnen de club en met respect voor algemeen aangenomen normen en waarden. Zich 'thuis voelen' in onze club is één van de belangrijkste betrachtingen van de club. Behalen van persoonlijke doelstellingen dient steeds te gebeuren met respect voor andere atleten en in een kader van fair-play. Een dopingvrije sport maak hier ontegensprekelijk deel van uit.

Het Team wil verder bijdragen aan de promotie van de triatlon sport door aanwezig te zijn op de belangrijkste binnenlandse competities en hiervoor competitieve teams op de been te brengen. Ook het organiseren van wedstrijden is één van de objectieven van de club.